Τμήματα

Οι μαθητές μας χωρίζονται σε τμήματα ανάλογα με την χρονολογία γέννησης τους (όπως δηλαδή θα πάνε και στο νηπειαγωγείο), αυτό βοηθάει τόσο στο ότι το πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε κάθε τάξη είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στην ηλικία που απευθύνεται όσο και στην ομάλη μετάβαση από τμήμα σε τμήμα.

Τα τμήματα που λειτουργούν είναι τα εξής:

  1. Μεταβρεφικό (παιδιά ηλικίας 2 – 3 ετών)
  2. Μικρά Προνήπια (παιδιά ηλικίας 3 – 4 ετών)
  3. Προνήπια (παιδιά ηλικίας 4 – 5 ετών)

Η κάθε ομάδα έχει τη δική της αίθουσα δραστηριοτήτων ενώ ανά ομάδα χρησιμοποιούμε και τους κοινόχρηστους χώρους όπως τραπεζαρία, κήπο κλπ.

Κάθε τμήμα έχει υπεύθυνη νηπιαγωγό η οποία επιμελείται το πρόγραμμα διδασκαλίας ανάλογα τόσο με την ηλικία, τις δυνατότητες της εκάστοτε ομάδας αλλά και των απαιτήσεων, αποριών και γενικά ερεθισμάτων που θα δώσουν τα ίδια παιδιά στη δασκάλα τους. Γεγονός που κάνει το πρόγραμμα ενδιαφέρον τόσο για τα παιδιά αλλά και για την παιδαγωγό που συνεχώς μπαίνει στη διαδικασία να προσαρμόζει τη διδασκαλίας της με τα ενδιαφέροντα της ομάδας, φροντίζοντας να δουλευτούν όλοι οι επιμέρους απαραίτητοι τομείς για την εξέλιξη των παιδιών:

  • Αισθητικός
  • Ψυχοκινητικός
  • Νοητικός
  • Συναισθηματικός

κ.ο.κ.