Προγράμματα ενασχόλησης

Υπάρχουν διαφορετικά προγράμματα ενασχόλησης των παιδιών στο σχολείο και οι γονείς έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ανάλογα, τόσο με το χρόνο παραμονής του παιδιού στο σχολείο, όσο και με το αν επιθυμούν να συμμετέχει στο πρόγραμμα σίτισης (πρωινό και μεσημεριανό) ή όχι. Επίσης υπάρχει δυνατότητα χρήσης του σχολικού λεοφωρείου είτε για την μία διαδρομή (πρωινή ή μεσημεριανή) είτε και για τις δύο.

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα ύπνου εφόσον οι γονείς το επιθυμούν τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες λειτουργίας του σχολείου.