Πολιτιστικό πάρκο Χρυσαλλίδα

Το Νοέμβριο μαζεύουν τις ελιές!!!!!! Κι εμείς θα επισκεφτούμε το πολιτιστικό πάρκο Χρυσαλλίδα για να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα  “Η μια  ελιά κι η άλλη το βγάνουνε το λάδι”  Τρίτη 4 και Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014 και με τις δύο μεγαλύτερες ομάδες του σχολείου μας