Κολυμβητήριο

Κάθε εβδομάδα επισκεπτόμαστε κολυμβητήριο με παιδική και θερμαινόμενη πισίνα και παρακολουθούμε μαθήματα κολύμβησης από ειδικευμένους, για παιδιά προσχολικής ηλικίας, προπονητές κολύμβησης. Η δραστηριότητα είναι προαιρετική και το παιδί μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους.