Καλό Καλοκαίρι! Ραντεβού τον Σεπτέμβρη…

— Ρατατούη