Χειροτεχνίες – Κατασκευές

Με στόχο την αισθητική και αισθητηριακή ενεργοποίση των παιδιών αλλά και την εξάσκηση της λεπτής και της αδρής τους κινητικότητας καθώς επίσης και την εξοικείωση τους με τα υλικά (π.χ. κόλλες, μπογιές κ.τ.λ.) και τα εργαλεία (π.χ. μαρκαδόροι, ψαλίδια κ.τ.λ.) κατά την διάρκεια της εβδομάδας και ανάλογα με το θέμα που έχει επιλέξει η κάθε νηπιαγωγός φτιάχνουμε πολλές και διαφορετικές χειροτεχνίες και κατασκευές, μία εξ αυτών παίρνουν τα παιδάκια στο σπίτι τους κάθε Παρασκευή.