Αγγλικά

Στην ομάδα των προνηπίων και σε εβδομαδιαία βάση εισάγεται και το μάθημα των αγγλικών. Πάντα μέσα από το παιχνίδι και παριστάνοντας πως μπαίνουμε σε ένα αεροπλάνο το οποίο μας προσγειώνει στην Αγγλία αφιερώνουμε μία διδακτική ώρα,ώστε τα παιδιά να έχουν μία ευχάριστη πρώτη επαφή με την αγγλική γλώσσα.