Ρατατούη

Ελπίζουμε να φανούμε αντάξιοι αυτής της εμπιστοσύνης και να καταφέρουμε να μετατρέψουμε όλα τα εν δυνάμει ταλέντα των μαθητών μας σε ικανότητες.

Καλοκαιρινή Γιορτή

Η καλοκαιρινή γιορτή του παιδικού σταθμού Ρατατούη πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου ...